Trang Chủ - Kinh Văn - Ngoại Văn - Tư Tưởng - Khảo Cứu - Văn Học - Nghệ Thuật

Association with the Wise (by Bhikkhu Bodhi)

The Maha-mangala Sutta, the Great Discourse on Blessings, is one of the most popular Buddhist suttas, included in all the standard repertories of Pali devotional chants. The sutta begins when a deity of stunning beauty, having descended to earth in the stillness of the night, approaches the Blessed One in the Jeta Grove and asks about the way to the highest blessings. In the very first stanza of his reply the Buddha states that the highest blessing comes from avoiding fools and associating with the wise (asevana ca balanam, panditanan ca sevana).

Đi Vào Cõi Thơ Tuệ Sỹ (Bùi Giáng)

Tuệ Sỹ một vị sư. Ông viết văn quá nghiêm túc, những sở tri của ông về Phật học quả thật quảng bác vô cùng. Thấy ông vẻ người khắc khổ, không ai ngờ rằng linh hồn kia còn ẩn một nguồn thơ thâm viễn u u.... Một bữa ông đọc cho tôi nghe hai câu thơ chữ Hán của ông:
Thâm dạ phong phiêu nghiệp ảnh tùy
Hiện tiền vị liễu lạc hoa phi

Vu Vơ (Mặc Không Tử)

Ảnh: MKT

Ta ngồi ghép mộng
thành thơ
Chợt đâu câu chữ
hóa tờ kinh không
Thơ theo cuộc lữ
phiêu bồng

Nhớ Mẹ (Mặc Không Tử)Những đêm dài heo hút giữa lòng con
Đôi mắt mẹ hiện về sâu thăm thẳm
Chừ tuổi hạc gầy hao theo tuế nguyệt
Sương đêm rơi trong cõi nhớ chập chùng.

Cha Mẹ: Thầy Dẫn Đạo Của Con (Vĩnh Hảo)

Mỗi khuya thức dậy, nghe mõ nhịp nhàng, nghe chuông nhẹ điểm, hòa trong tiếng tụng kinh nho nhỏ mà tha thiết chân thành của mẹ; gần đó, hồng chung chùa sư nữ Vạn Thạnh ngân vang, xa xa vẳng tiếng chuông Hải Đức dội về. Tất cả những thanh âm thiền vị, sâu lắng và đẹp đẽ nhất đã nuôi dưỡng tâm hồn nhạy cảm của tôi từ lúc bé thơ.

Đạo Sĩ Và Hư Vô (Minh Đức Triều Tâm Ảnh)

Ta ngồi mãi giữa hư vô lòng núi
Bỗng thấy chiều hớt hải đuổi theo mây
Khối thời gian rơi vào triền đá lặng
Hiện tại nào mất hút ở đầu cây

Đời đạo sĩ, con còng già bỏ tổ
Lên non cao còn sợ nước triều lên

Trầm Mặc (Mặc Không Tử)

Trầm mặc nắng
trầm mặc mưa
Đất trời trầm mặc
nắng mưa tự tình
Trầm mặc sách
trầm mặc kinh
Ý thơ trầm mặc
nghiêng mình nghe mưa

Lẩn Thẩn Một Dòng Sông (Minh Đức Triều Tâm Ảnh)

Sống với núi mà tình chưa hóa núi
Nên đôi khi lẩn thẩn một dòng sông
Lẩn thẩn cánh chim màu hoàng hôn ướt sẫm
Cùng cánh bèo xao xuyến nỗi sầu đông

Tiếng ai hát mà bờ xa sóng vỗ
Đẩy con đò trôi hút cõi cô liêu

The Seven Factors of Enlightenment (by Piyadassi Thera)

Ảnh: MKT
The Tipitaka, the Buddhist canon, is replete with references to the factors of enlightenment expounded by the Enlightened One on different occasions under different circumstances. In the Book of the Kindred Sayings, V (Samyutta Nikaya, Maha Vagga) we find a special section under the title Bojjhanga Samyutta wherein the Buddha discourses on the bojjhangas in diverse ways. In this section we read a series of three discourses or sermons recited by Buddhists since the time of the Buddha as a protection (paritta or pirit) against pain, disease, and adversity.

Nhân đọc Triết Học Thế Thân bản dịch Việt ngữ (Tuệ Sỹ)

Saigon trước năm 1973, có khoảng chừng ba  hay bốn “dàn máy tính.” Con số quá khiêm tốn. Vì vậy, ngay trong giới Đại học, đây là nói về Đại học Vạn Hạnh, nhất là tại các trường thuộc khoa học nhân văn, số sinh viên hiểu biết về các quy tắc hoạt động của vi tính không nhiều, nếu không nói là hầu như không có. Tất nhiên, trong một phạm vi hạn chế, hoạt động của vi tính đã bắt đầu gây ảnh hưởng trong đời sống của chính sinh viên, học sinh một cách vô hình. Cụ thể, đã có một lớp học sinh chịu ảnh hưởng trực tiếp của vi tính đối với tương lai của mình: đó là số học sinh được gọi là “tú tài IBM”. Đối với số học sinh này,“chiến trường” hay “sân trường” sẽ tùy thuộc hoạt động của vi tính.