Trang Chủ - Kinh Văn - Ngoại Văn - Tư Tưởng - Khảo Cứu - Văn Học - Nghệ Thuật

Như cô hạc ngàn năm suối trong không tìm lại
Như hoa nở một lần thiên thu là hiện tại

Câu Thơ và Chiếc Bóng (Minh Đức Triều Tâm Ảnh)

Từ chiếc bóng muốn vượt qua chiếc bóng
Quẩn quanh hoài đỉnh óc với miền tim
Máu ngại bụi và tế bào ngại khói
Cô đơn dài xa hút một đường chim

Bạn bè cũ, người khóc kẻ cười
ôm chân cầu hoạn nạn
Sợ chống chèo, thuyền hư mục
suốt dòng không
Hội đèn tàn bên quán chiều, chợ cũ
Tha thiết gọi đò nhưng chẳng muốn sang sông

Không Đề 3 (Mặc Không Tử)


Đá và hoa
Đất trời đại định

Trong ngần tâm ca.

Reduction To The Nothingness (by Ven. Tue Sy)

I. REDUCTION OF THE EXTERNAL WORLD

After a hundred years had been elapsing, since the Western’s beginning their studies of Buddhism up to the first part of this century, regardless of the method that claims to be scientific and accurate, they still showed much confused and disappointed when encountering an object of investigation that appears to escape more than a definition. Whether they tried to express all their enthusiasm toward it as did Stcherbatsky or intended to retain the rigorously objective behavior of a scholar, their conclusion was all the same with somehow intense sorrow.

Association with the Wise (by Bhikkhu Bodhi)

The Maha-mangala Sutta, the Great Discourse on Blessings, is one of the most popular Buddhist suttas, included in all the standard repertories of Pali devotional chants. The sutta begins when a deity of stunning beauty, having descended to earth in the stillness of the night, approaches the Blessed One in the Jeta Grove and asks about the way to the highest blessings. In the very first stanza of his reply the Buddha states that the highest blessing comes from avoiding fools and associating with the wise (asevana ca balanam, panditanan ca sevana).

Đi Vào Cõi Thơ Tuệ Sỹ (Bùi Giáng)

Tuệ Sỹ một vị sư. Ông viết văn quá nghiêm túc, những sở tri của ông về Phật học quả thật quảng bác vô cùng. Thấy ông vẻ người khắc khổ, không ai ngờ rằng linh hồn kia còn ẩn một nguồn thơ thâm viễn u u.... Một bữa ông đọc cho tôi nghe hai câu thơ chữ Hán của ông:
Thâm dạ phong phiêu nghiệp ảnh tùy
Hiện tiền vị liễu lạc hoa phi

Vu Vơ (Mặc Không Tử)

Ảnh: MKT

Ta ngồi ghép mộng
thành thơ
Chợt đâu câu chữ
hóa tờ kinh không
Thơ theo cuộc lữ
phiêu bồng

Cha Mẹ: Thầy Dẫn Đạo Của Con (Vĩnh Hảo)

Mỗi khuya thức dậy, nghe mõ nhịp nhàng, nghe chuông nhẹ điểm, hòa trong tiếng tụng kinh nho nhỏ mà tha thiết chân thành của mẹ; gần đó, hồng chung chùa sư nữ Vạn Thạnh ngân vang, xa xa vẳng tiếng chuông Hải Đức dội về. Tất cả những thanh âm thiền vị, sâu lắng và đẹp đẽ nhất đã nuôi dưỡng tâm hồn nhạy cảm của tôi từ lúc bé thơ.

Đạo Sĩ Và Hư Vô (Minh Đức Triều Tâm Ảnh)

Ta ngồi mãi giữa hư vô lòng núi
Bỗng thấy chiều hớt hải đuổi theo mây
Khối thời gian rơi vào triền đá lặng
Hiện tại nào mất hút ở đầu cây

Đời đạo sĩ, con còng già bỏ tổ
Lên non cao còn sợ nước triều lên

Trầm Mặc (Mặc Không Tử)

Trầm mặc nắng
trầm mặc mưa
Đất trời trầm mặc
nắng mưa tự tình
Trầm mặc sách
trầm mặc kinh
Ý thơ trầm mặc
nghiêng mình nghe mưa