Trang Chủ - Kinh Văn - Ngoại Văn - Tư Tưởng - Khảo Cứu - Văn Học - Nghệ Thuật

https://youtu.be/VMbkshfB4ls 

Tâm Không


Thơ: Mặc Không Tử
Nhạc: Hà Xuân Hồng

Không có nhận xét nào: