Trang Chủ - Kinh Văn - Ngoại Văn - Tư Tưởng - Khảo Cứu - Văn Học - Nghệ Thuật

Đốt Chữ (Mặc Không Tử)

Bài thơ viết trong lòng cuộc lữ
Có rọi đường dẫn lối được ai không
Em vội vã ghé qua trong khoảnh khắc
Hiểu gì không núi tiếp núi nghìn trùng
Ta viết tâm kinh bên nến tàn ứa lệ
Dòng sông kia ẩn hiện bóng hình
Con sóng thức bạc đầu vỗ mãi
Xô thuyền ý tưởng cứ lênh đênh
Lửa đã tắt giữa lòng đêm vời vợi
Thì cưu mang chi ảo mộng đường dài
Thơ ta đó bên em trong từng nhịp thở
Đốt chữ đi em tìm lại bóng hình xưa.

Không có nhận xét nào: